journey without destination

journey without destination

Saturday, April 2, 2011

MNC's dan Globalisasi, Apakah Kesannya...?


Syarikat Besar dan GlobalisasiPengenalan

        Globalisasi merupakan kegiatan ekonomi, politik yang tiada sempadan antara Negara. Dalam dunia pekerjaan, kita akan berhadapan dengan pengaruh ekonomi yang sangat kuat diluar kawalan kita. Sebagai individu kita mesti berusaha untuk bersaing dengan dunia globalisasi ini.

Kuasa-kuasa Syarikat Besar-          Syarikat besar mempunyai kuasa yang sangat besar  dalam masyarakat

-          Dari segi kuasa ekonomi, syarikat besar menggunakan  kuasa mereka untuk mempengaruhi syarikat kecil

-          Mempunyai pengaruh yang besar dalam kuasa politik. Kuasa politik adalah kedudukan                          yang paling utama melalui pengaruh individu untuk menyokong undang-undang melalui sumbangan kempen.

-          Kebanyakan pekerja takut kepada syarikat besar kerana mengeksploitasi pekerja dan mengurangkan kualiti kerja mereka. Syarikat besar akan melemahkan komuniti diantara pekerja- alienasi.

-          Mengeksploitasi pelanggan dengan harga produk yang tinggi dan mencemarkan alam sekitar

-          Mengaut keuntungan secara terdesak

-          Mempunyai kuasa monopoli yang kuat dan amat berpengaruh

-          Apabila sesebuah syarikat itu dikatakan berpengaruh, maka ia dipegang oleh kuasa monopoli. Syarikat besar dilengkapi dengan skala ekonomi yang mana membuatkan ia sukar bagi firma kecil untuk bersaing dengan syarikat besar

-          Firma monopoli juga mempunyai sumber bekalan tersendiri dan membuatkan ia sukar untuk bersaing dengan firma lain (backward linkage), mereka juga kawal jualan borong, (forward linkage)

-          Kuasa oligopoly didominasi oleh syarikat oligopolistik jika output dikawal oleh beberapa firma yang membuat usahasama dalam penetapan harga

-          Pasaran oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan

-          Cth industri oligopoly adalah cigaretters dan proses makananStatus Syarikat yang Sah
 Perkhidmatan status sah dalam syarikat mempunyai 2 fungsi yang penting

1.      pemilik syarikat (stockholder) dilindungi daripada menanggung risiko kerana mempunyai perlindungan yang sah iaitu syarikat sebagai ‘person’ yang akan ambil tindakan keatas hutang, muflis, dan tuntutan mahkamah adalah terhad  dan bukan ditanggung oleh pemilik.ini dipanggil limited liability

2.      The cloak of privacy-tempat untuk privacy dimana syarikat menerima jaminan untuk orang ramai.ia penting bagi sifat pasaran oligopolistik untuk menghasilkan pengurusan yang selamat

3.      Antitrust Regulation-untuk elak single company atau kumpulan kecil company daripada menggunakan kuasa monopoli untuk menyingkirkan pesaing dan mengeksploitasi consumer, pihak kerajaan cuba mengawal kemasukan dan tingkahlaku monopoli ini melalui aktiviti federal trade commission (FTC). Agensi ini melaksanakan fungsi yang penting untuk mengurangkan ketidakadilan yang telah menjadi kebiasaan bagi syarikat besar kepada pesaing dan consumer.

4.      owner versus manager- pemilik bagi syarikat besar (stockholder) secara umum tidak mengawal aktiviti harian secara terus dalam syarikat, sebaliknya manager yang mengawal aktiviti harian syarikat


 Merger  mania (ketaksuban pada penyatuan)
- Syarikat besar berlaku bukan sahaja melalui kawasan yang luas dari operasi firma itu, tetapi juga melalui perolehan firma-firma lain. Syarikat-syarikat ini yang amat besar dan kaya akan sentiasa bertambah besar dan kaya kerana mereka terus bergabung dan mengambil alih syarikat lain.


Kesan-kesan
1.      Kesan kepada organisasi 
       Negative side

-          saiz organisasi mempunyai impak yang besar ditempat kerja disebabkan oleh:

-          i  -  Pembahagian kerja buruh dan pertambahan kerumitan sebagai aktiviti yang perlu diselaraskan

-          ii -  Peraturan birokrasi dan prosedur dikawal terus oleh pemilik syarikat. Majikan yang tidak mengambil perhatian kepada pekerja menyebabkan pekerja itu juga tidak memberi kerjasama dalam mencapai matlamat majikan. Selain itu pekerja di syarikat besar mempunyai sedikit peluang untuk memajukan kemampuan mereka.

Positif side

-          syarikat besar membayar gaji yang lebih tinggi berbanding dengan syarikat kecil.

-          Gantirugi juga dibayar secara adil jika berlaku apa-apa kepada pekerja ditempat kerja kerana syarikat besar membayar ganti rugi mengikut peraturan birokrasi dan pilih kasih tidak berlaku. Kesatuan sekerja juga berunding dalam pembayaran ganti rugi untuk bayar sama rata

-          Pekerja juga mendapat ganjaran yang lebih tinggi berbanding dengan syarikat kecil kerana pekerja di syarikat besar mempunyai kelayakan dan tahap pendidikan yang tinggi berbanding dengan pekerja di syarikat kecil


2.        Kesan kepada masyarakat
-          Organisasi berasaskan keuntungan mempunyai kesan negative kepada masyarakat

-          Merger menyebabkan ekonomi jatuh kerana mereka melencongkan sumber pelaburan produktif untuk menjual dan membeli keperluan syarikat

-          Merger yang memfokuskan transaksi ini mencari peluang yang ada untuk meningkatkan produktiviti mereka

-          Seterusnya apa yang dilakukan ini menyebabkan harga tawaran syarikat ini mengikut target terbaik merger

-          Menyebabkan tekanan inflasi dan menyebabkan masalah ekonomi dan mereka telah merosakkan keyakinan masyarakat dalam ekonomi.

-          Inflasi adalah sesuatu keadaan ekonomi di mana berlaku kenaikan harga (kebanyakan barang dan perkhidmatan) yang berterusan.


3.          K  esan kepada pekerja


-          jika potensi pekerja yang kurang produktif, kemungkinan mereka akan cenderung diberhentikan kerja.

-          Suasana pekerjaan baru terpaksa ditempuhi. Ini termasuklah peraturan kerja baru dan prosedur disiplin  mesti dilaksanakan

-          Akibat daripada penggabungan ini, pekerja menjadi ragu-ragu terhadap pengurusan baru

Thanks to Dr. Reevany