journey without destination

journey without destination

Sunday, May 13, 2012

CSR - ADVANCE MICRO DEVICE (AMD)
        PENGENALAN

           Secara umumnya, Tanggungjawab Sosial Korporat membawa maksud sebarang komitmen atau pernyertaan oleh sesebuah syarikat korporat mengikut pertimbangan peniagaan dan sumbangan dari sumber korporat dalam komuniti atau masyarakat yang bertujuan kearah meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitar perniagaan atau perusahaan.

                  Dalam pendedahan kearah mengetahui mengenai tanggungjawab sosial badan- badan korporat, pengkajian turut dibuat untuk mendedahkan tentang sejauhmanakah pelaksanaan tanggungjawab sosial ini memberikan kesan sama ada kepada badan korporat, staf AMD mahupun kepada masyarakat.

Bagi memenuhi keperluan kursus dan menjawab persoalan- persoalan yang ditimbulkan dalam objektif kajian, kumpulan kami telah menjadikan beberapa buah syarikat atau badan korporat sebagai renponden antaranya ialah Advanced micro Device(AMD).

            LATAR BELAKANG (AMD)

          Syarikat Advance Micro Devices Export pada awalnya diasaskan di Sunnyvale, California. Kemudian syarikat ini membuka cawangannya di Bayan Lepas, Penang, Malaysia pada bulan Januari tahun 1972. Penubuhannya di Penang merupakan usaha pertama syarikat itu untuk mengembangkan lagi empayarnya di luar negara. 


                 Hal ini berikutan dengan perkembangan Penang sebagai sebuah kawasan perindustrian bebas yang terbesar di Malaysia. Syarikat ini juga merupakan salah satu daripada lapan buah syarikat yang membekalkan barangan berasaskan elektrik dan elektronik di Penang. Kebanyakan syarikat-syarikat tertumpu di kawasan perindustrian bebas yang terletak di Bayan Lepas, Penang.

           
Pada awalnya bilangan pekerja yang bekerja di syarikat ini hanya seramai 78 orang sahaja. Terdapat pelbagai kemudahan yang disediakan oleh pihak  syarikat, dan hal ini membolehkan syarikat ini menambah bilangan pekerjanya. Ia kemudiannya menambah bilangan pekerja seramai 1500 orang untuk menampung pengeluaran dan permintaan yang semakin meningkat di pasaran. 


Mereka kemudiannya dibahagikan mengikut pengkhususan tertentu untuk mengeluarkan produk-produk yang berlainan. Hal ini penting untuk menjamin dan meningkatkan produktivitinya. Akibat perkembangan yang pesat ini juga, syarikat ini semakin berkembang menjadi salah satu daripada industri  pembuatan elektronik yang terbesar dan bertaraf dunia. Antara produk-produk yang dikeluarkan oleh syarikat ini ialah barangan elektronik komputer, kad memori, dan sebagainya.


SKOP KAJIAN

Melalui kajian ini, kami memfokuskan pekerja OKU AMD iaitu:

 • Bekerja dibahagian Produk Skrap
 • Mengasingkan skrap cip daripada plastik
 • Bagi membolehkan syarikat menghantar ke tempat pelupusan untuk nilai  tambah
 • kepada syarikat.
 • Pekerja perlu mencapai penetapan output yang ditetapkan sebanyak 200 keping 
 • "plate cip" sehari. 

KEMUDAHAN YANG DESEDIAKAN


 • Laluan Pekerja OUK (RAMP)
 • Tandas OKU
 • Tempat meletak kenderaan 
 • Ketinggian perakan masa kerja yang sesuai dengan keadaan pekerja OKU yang                     
 • menggunakan kerusi roda
 • Penggunaan pintu automatik 
 • Tempat mengambil makanan yang lebih rendah
 • Lokasi klinik yang berada di aras bawah memudahkan pekeerja OKU menggunakan 
 • kemudahan tersebut

BERIKUT ADALAH BEBERAPA GAMBAR KEMUDAHAN DAN PERALATAN       
YANG DESEDIAKAN OLEH AMD KEPADA PEKERJA OKU

       Sekian.


Thanks to my group-mate